Overzicht uitgevoerde opdrachten

Per 1 september 2006 is Burggraaf Consulting gestart. Hieronder een overzicht van de uitgevoerde opdrachten:

Reorganisatie

 • Advisering over organisatie-aanpassingen
 • Sluiting bedrijfsvestigingen
 • Invoering deeltijd WW

Arbeidsvoorwaarden

 • Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden
 • Ontwikkeling van arbeidsvoorwaarden
 • Ontwerpen variabele beloningsregeling
 • Opstellen arbeidscontracten
 • Aanpassen pensioenregelingen

Personeelsadvies

 • Invoering functiewaarderingssysteem
 • Invoering nieuw loongebouw
 • Implementatie systeem van beoordelings- en functioneringsgesprekken
 • Verzorgen van bedrijfstrainingen
 • Opzetten van bedrijfsopleidingen

Ondernemingsraden

 • Bemiddeling tussen OR/vakbonden en werkgever
 • Advisering OR in verband met fusietraject
 • Verzorgen van trainingen aan Ondernemingsraden
 • Opstellen fusieconvenant

Commissiewerk

 • Voorzitterschap Bezwarencommissies functiewaardering en reorganisatie

Subsidiëring

 • Verzorgen van subsidie-aanvragen in het kader van scholing en ontwikkeling van medewerkers

Deze opdrachten zijn verricht bij ondernemingen zowel in de (zakelijke en financiële) dienstverlening, industrie als in de zorgsector.