Wat biedt Burggraaf Consulting?


Personeelsadvies 

Binnen een onderneming blijven altijd vragen liggen op personeelsgebied omdat tijd of specifieke kennis ontbreekt. Ik ondersteun op het gebied van arbeidscontracten, ziekteverzuim, ontslag, (dis)functioneren, functioneringsgesprekken, functiewaardering, beloning etc.

undefinedReorganisatie

Om een organisatie gezond te houden, is ingrijpen soms onvermijdelijk. Dat kan gepaard gaan met verlies aan banen en dat doet altijd pijn. Vandaar dat het zorgvuldig, efficiënt en met kennis van zaken moet gebeuren. Ik heb deze kennis in huis en kan begeleiden bij reorganisaties door zelf het traject uit te voeren of het team daarbij te ondersteunen. Ook weet ik de ins en outs hoe om te gaan met de ondernemingsraad en/of de vakbonden.

Arbeidsvoorwaarden

Ontwikkeling van arbeidsvoorwaarden is een vak apart. Goed doordachte arbeidsvoorwaarden gaan jarenlang mee, scheppen duidelijkheid en houden medewerkers gemotiveerd. Binnen een onderneming bestaan vaak verschillende pakketten arbeidsvoorwaarden naast elkaar. Ik adviseer hoe hiermee om te gaan en help bij de uitvoering daarvan.

Ondernemingsraden

Ondernemingsraden worden met van alles en nog wat geconfronteerd. De laatste tijd zijn het vooral overnames, fusies en reorganisaties, maar ook harmonisatie van arbeidsvoorwaarden. Vaak zijn dit ingewikkelde trajecten waarbij de ondernemingsraad wel wat advies kan gebruiken. Zowel als het gaat om de inhoud, maar nog veel belangrijker als het gaat om het proces. En juist daarin bied ik meerwaarde.